ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Почетен председател:

Чл.-кор. д.т.н. Мария Балтаджиева

 

Председател:

Проф. д-р Симеон Василев

 

Зам.-председатели:

Доц. д-р Атанаска Босакова-Арденска

Доц. д-р Тодорка Димитрова

 

Членове:

Проф. д-р Атанас Георгиев

Проф. д.и.н. Божидар Хаджиев

Проф. д.м.н.  Димитър Димитраков

Проф. д-р Николай Панайотов

Проф. д-р Патрик Жерве – Дижон, Франция

Проф. д-р Стефче Пресилски – Битоля, Македония

Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе

Доц. д-р Владимир Андонов

Доц. д-р Красимира Чакърова

Доц. д-р Мариан Милев

Доц. д-р Недялко Катранджиев

Матеуш Донтен - Швейцария

Ханс-Кристиян Ког - Германия

ас. д-р Владимира Ганчовска

ас. Анелия Дакова

ас. Стефка Начкова