Краен срок за подаване на заявки за участие: 11 май 2015 г. 

(Получаване на съобщение за приет/неприет доклад: 31 май 2015г.)

Краен срок за изпращане на заявка за резервация за настаняване: 31 май 2015 г.

Краен срок за заплащане на таксите за участие: 31 май 2015 г.

Краен срок за изпращане на подготвените за печат доклади на хартиен и електронен носител:

13 юни 2015 г.