ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ – краен срок за плащане до 31 май 2015 г.:

В таксата се включват материалите на конференцията (Програма, помощни материали, сборник с докладите от конференцията, кафе-паузи и коктейл).

Таксите са за доклад до 4 страници. За всяка допълнителна страница се заплаща такса – 10 лв.

          За доклад до 4 страници – 100 лв;

          За редовно отчетени членове на СУБ за доклад до 4 страници – 80 лв;

          За студенти, докторанти и членове на клуб „Млад учен" към  СУБ – 60 лв

        

         

За втори и следващ доклад (до 4 страници) се заплаща такса - 40лв

(за студенти, докторанти и членове на клуб „Млад учен" към СУБ – 30лв.)

 

Най-добрите доклади във всяка секция ще бъдат отличени.

 

Всеки участник в сесията може да бъде водещ автор на не повече от 2 доклада и съавтор на 1 доклад при преференциални такси.

  • Готовите за отпечатване доклади (съгласно указанията на СУБ) трябва да се предадат на електронен и хартиен носител не по-късно от 13 юни  2015 г.
  • Докладите ще бъдат рецензирани и отпечатани в отделен том на периодичното издание „Научни трудове на СУБ-Пловдив", което е регистрирано в ISSN-системата, реферира се и е включено в библиотечната система за международен обмен.

Таксата може да бъде платена на място в СУБ-Пловдив или по банков път.

 

Банковата сметка е:

Съюза на учените в България – Пловдив
Банка ДСК-ЕАД, ФЦ"Пълдин"
IBAN: BG88STSA93000002615178
BIC: STSABGSF

Основание за плащане: ICYS-Plovdiv'2015

Таксата за банковия превод е за сметка на участника.