Международна конференция на младите учени – Пловдив'2015

      

      Уважаеми колеги,

     Клубът на младите учени към Съюза на учените в гр. Пловдив най-любезно Ви кани да вземете участие в работата на VI международна конференция на младите учени, която ще се проведе на 11−13 юни 2015 г. в гр. Пловдив. Форумът се организира с подкрепата на съюзното ръководство, както и на изтъкнати български и чуждестранни специалисти в различни научни области.

     Ще бъдат обособени три основни научни направления, в рамките на които ще функционират различни секции, както е посочено в таблицата по-долу:

Научно направление

Секции

Природни и технически науки

Математика и информатика, Физика, Eкология, Химия, Биология, Tехника и технологии

   Медицинкси и аграрни науки

Медицина, Дентална медицина, Фармация, Аграрни науки

Хуманитарни и обществени науки

Филология (подсекции Лингвистика и Литературознание), Педагогика и психология, Обществени науки, Мениджмънт, Глобализация и туризъм

 

Можете да се регистрирате online или да изпратите заявка на нашия електронен адрес или по пощата. За целта попълнете формуляра, който може да изтеглите от тук: application_bg2015.rtf.

         

Срокът за подаване на заявките за участие и резюме на доклада е  11 май 2015 г.

(Получаване на съобщение за приет/неприет доклад: 31 май 2015г.)

Заявка за резервация за настаняване може да изпратите до 31 май 2015г.

 

Адреси за кореспонденция:

Адрес:

Дом на Съюза на учените

ул. Митрополит Паисий 6

4000 Пловдив

Тел: 032 628654

Електроннен адрес:

sub_plov@mail.bg