Докладите ще бъдат рецензирани и отпечатани в периодичното издание „Научни трудове на СУБ-Пловдив", което е регистрирано в ISSN-системата, реферира се и е включено в библиотечната система за международен обмен.